Imagen Sección

AGOST: ACTUACIONS DE MILLORA A LA INSTAL.LACIÓ

Imagen Sección

Durant el mes d'agost, coincidint amb el període de menys afluència de socis al club, aprofitarem per realitzar treballs de millora a la instal.lació que intentarem que afecti el mínim el dia a dia del club.  Del 7 al 20 d'agost:
•    PISCINA GRAN INTERIOR, romandrà tancada per realitzar els trebalss de reparació dels vorals i coronàries laterals, pòdiums, substitució antilliscant reposapeus, sellat de panels, reparació de marcatge de carrers de nado,  modificació captació contraincendis, instal.lació comptador recirculació d'aigua filtrada, etc.
•    PISCINA PETITA I NADONS, instal.lació de comptadors de recirculació, no afectarà el servei
•    VESTUARIS, masculí i femení. En el vestuari femení no afectarà durant el dia, donat que es treballarà de nit, i en el vestuari masculí, quedarà alguna zona afectada però es podrà fer ús d'aquest. Els treballs a realitzar serà la substitució de l'alicatat dels 4 blocs de dutxes i el sanejament de vàlvules de tall d'aigua.
•    SPA, del 8 a l'11 d'agost s'adequaran els nous turbosoplantes. No afectarà el servei.
•    SAUNA; del 14-16 d'agost  romandrà tancada per realitzar el canvi de l'aïllament i protecció de condensació del sostre.

  • 93-213-43-44
  • cnc@cncatalunya.cat