Imagen Sección

Adreces mails

Informació General:  cnc@cncatalunya.cat

Administració: patricia@cncatalunya.cat

Comptabilitat: marife@cncatalunya.cat

RRHH: pili@cncatalunya.cat

Manteniment: manteniment@cncatalunya.cat

Direcció Esportiva: direccioesportiva@cncatalunya.cat

Secretaria Esportiva: secretariaesportiva@cncatalunya.cat

Escola CNC: secretariaesportiva@cncatalunya.cat / direccioesportiva@cncatalunya.cat

Aïgues Obertes: aaoo@cncatalunya.cat

Cursets de natació: cursetsnat@cncatalunya.cat

Coordinació Fitness: fitness@cncatalunya.cat 

Comunicació: comunicacio@cncatalunya.cat

Triatló: triatlo@cncatalunya.cat

Corredors: corredors.cnc@cncatalunya.cat

 

 

 

  • 93-213-43-44
  • cnc@cncatalunya.cat