Imagen Sección

L'ENTITAT

 

El Club Natació Catalunya és una entitat esportiva sense afany de lucre, fundada a l'any 1931 amb la seva raó social al carrer Ana MAria Matute Ausejo, 25 de Barcelona i declarada des d'octubre de 2003, Entitat d'Utilitat Pública per aconseguir fins d’interès general, amb la titularitat de gestió de la instal·lació municipal "Pau Negre - Can Toda" i amb un local a la platja de la Barceloneta - Passeig Marítim.
 
El Club Natació Catalunya, està inscrita en el Registre d’Entitats Esportives de la Secretaria General d’Esports de la Generalitat de Catalunya amb el número d’identificació 1453.
 
El club és una associació democràtica, on tots els socis i les sòcies són electors i elegibles, poden escollir els òrgans de govern del club i són convocats en una Assemblea anual per aprovar la gestió esportiva, econòmica i social de l'entitat.
 
El Club Natació Catalunya, pel caràcter de la seva modalitat esportiva principal: la natació, el waterpolo i la resta de les seves disciplines, és un Club Esportiu Federat, afiliat a la Federació Catalana de Natació. A més de l´activitat esportiva bàsica abans esmentada, el Club Natació Catalunya podrà practicar altres modalitats esportives.
  • 93-213-43-44
  • cnc@cncatalunya.cat