Imagen Sección

NORMATIVES

NORMES GENERALS

 

Aforament segons Decret 95/2000 de la Generalitat de Catalunya (DOGC 3092/6-3-2000).

  • Aforament màxim de la instal.lació: 1034 persones
  • Aforament màxim piscina exterior: 228 persones

No es permet fumar a tota la instal.lació.

 

Cal complir les normes de cadascun dels espais.

 

El club no es fa responsable de les pertenencies personals.

 

Els menors de 14 anys no poden fer us de la instal.lació sense la presència d'un adult responsable.

 

Decret 165/2001 de la Generalitat de Catalunya (DOGC 3417 del 26/06/2001):


  • Només es permet l'entrada de 2 menors de 6 anys per cada adult.
  • Només es permet l'entrada de 4 menors, d'edats incloses entre 6 i 14 anys per cada adult.

Cal deixar net l'espai que s'utilitza.

 

Cal identificar-se si qualsevol empleat ho demana.

 

NORMES ADMINISTRATIVES

 

La baixa temporal s'haurà de notificar per escrit i serà sotmesa a l'aprovació de la Junta Directiva.

 

La sol.licitud de baixa s'haurà de notificar per escrit abans del dia 20 del mes anterior a la baixa.

  • 93-213-43-44
  • cnc@cncatalunya.cat