Imagen Sección

NOVA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIÓ PER LA PRÀCTICA ESPORTIVA PER A INFANTS I JOVES CURS 21-22

Imagen Sección

 

L'objectiu de la convocatòria de subvenció de l'Ajuntament de Barcelona, és facilitar l'accés i abaratir les despeses dels nens, nenes i joves que pertanyen a famílies amb rendes baixes, a la pràctica d'activitats físiques i esportives en horari extraescolar.


El Club Natació Catalunya un cop més ha estat declarada entitat homologada i compleix tots els requisits de qualitat, tant en procediments de programació com de gestió, i per tant oferir a les famílies que porten els infants i joves a fer alguna activitat esportiva, la possibilitat d'acollir-se a aquesta convocatòria.

Informació per a les famílies que vulguin acollir-se al sistema d'ajuts:

Requisits


- L'infant o jove ha d'estar empadronat a la ciutat de Barcelona, exceptuant els casos de beneficiaris amb necessitats educatives especials que hauran d'adjuntar el certificat d'escolarització en cas que resideixin fora de Barcelona.


- La renda per membre de la unitat familiar ha de ser igual o inferior a 10.000 € any. (ingressos nets)


- L'infant o jove ha d'estar inscrit en l'activitat en el moment de sol·licitar la subvenció.


- La franja d'edat serà: des dels infants nascuts l'any 2015 fins als joves que en el moment de realitzar la sol·licitud encara tenen disset anys. (si el període de sol·licitud de subvenció és del 15 de setembre al 5 d'octubre, i el jove fa els divuit anys l'1 d'octubre, podria optar a la subvenció si la tramita entre el 15 i el 30 de setembre).


- Només es pot optar a la subvenció d'una sola activitat esportiva. No es pot presentar dues activitats pel mateix infant o jove.


- La sol·licitud es realitzarà únicament per via telemàtica (com el curs passat i heu de disposar d'IDCAT mòbil per tal de presentar-la). Per tal de formalitzat la sol·licitud heu d'adreçar-se a la recepció del Club, on es comprovarà que estigui inscrit i us donarà un codi, que haureu de posar en la sol·licitud.

IMPORTANT: Un cop realitzada la sol·licitud, heu d'enviar el document que es generarà per email a Pili Melero (pili@cncatalunya.cat), ja que us gestionarà durant tot el curs la vostra subvenció i donarà un cop d'ull si està ben presentada.

L'Ajuntament de Barcelona us adreça a una pàgina web, on podreu realitzar la presentació de subvencions i podreu anar consultant la normativa de la subvenció (quan sigui publicada en el BOPB) i la resta d'indicacions com fa cada any:


Webhttps://www.plaesportescolarbcn.cat/ca/

 

 Document informatiu per a famiilies

 

Guia de l'obteció del IDCAT mòbil

 

Dates més significatives de la convocatòria de subvenció per a la pràctica esportiva d'infants:

 

- 14 de setembre: Publicació de la convocatòria de subvencions

 

- 15 setembre - 5 d'octubre: Període de sol·licitud de subvencions

 

- 26 d'octubre a 5 de novembre: esmena de documentació de les sol·licituds desistides

 

- 17 de novembre: Comunicació de la resolució d'atorgament a les famílies (Enviament d'SMS)

 

- 17 de novembre a 3 de desembre: Al·legacions a la resolució

 

 

  • 93-213-43-44
  • cnc@cncatalunya.cat