Imagen Sección

NOVA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIÓ PER LA PRÀCTICA ESPORTIVA PER A INFANTS I JOVES

Imagen Sección

 Demà s'obre el període de sol·licitud de subvencions del curs esportiu en edat escolar de la ciutat de Barcelona 2022-2023 i es mantindrà obert del 14 de setembre al 6 d´octubre (ambos inclosos).


L'objectiu de la convocatòria de subvenció de l'Ajuntament de Barcelona, és facilitar l'accés i abaratir les despeses dels nens, nenes i joves que pertanyen a famílies amb rendes baixes, a la pràctica d'activitats físiques i esportives en horari extraescolar.


El Club Natació Catalunya un cop més ha estat declarada entitat homologada i compleix tots els requisits de qualitat, tant en procediments de programació com de gestió, i per tant oferir a les famílies que porten els infants i joves a fer alguna activitat esportiva, la possibilitat d'acollir-se a aquesta convocatòria.

Informació per a les famílies que vulguin acollir-se al sistema d'ajuts:

Requisits


- L'infant o jove ha d'estar empadronat a la ciutat de Barcelona, exceptuant els casos de beneficiaris amb necessitats educatives especials que hauran d'adjuntar el certificat d'escolarització en cas que resideixin fora de Barcelona.


- La renda per membre de la unitat familiar ha de ser igual o inferior a 10.000 € any. (ingressos nets)


- L'infant o jove ha d'estar inscrit en l'activitat en el moment de sol·licitar la subvenció.


- La franja d'edat serà: de 6 a 17 anys

- Només es pot optar a la subvenció d'una sola activitat esportiva. No es pot presentar dues activitats pel mateix infant o jove.


- La sol·licitud es realitzarà únicament per via telemàtica (com el curs passat i heu de disposar d'IDCAT mòbil per tal de presentar-la). Per tal de formalitzat la sol·licitud heu d'adreçar-se a la recepció del Club, on es comprovarà que estigui inscrit i us donarà un codi, que haureu de posar en la sol·licitud.

IMPORTANT: Un cop realitzada la sol·licitud, heu d'enviar el document que es generarà per email a Pili Melero (pili@cncatalunya.cat), ja que us gestionarà durant tot el curs la vostra subvenció i donarà un cop d'ull si està ben presentada.

L'Ajuntament de Barcelona us adreça a una pàgina web, on podreu realitzar la presentació de subvencions i podreu anar consultant la normativa de la subvenció (quan sigui publicada en el BOPB) i la resta d'indicacions com fa cada any:Webhttps://www.plaesportescolarbcn.cat/ca/subvencions_302069 

 

Guia de l'obteció del IDCAT mòbil

 

 

 

 

  • 93-213-43-44
  • cnc@cncatalunya.cat